Вие сте тук

Изграждане на градината от малки и големи

От 24 до 30 август 2015 г. премина поредната ни съвместна работа в Комплекса. Оказа се, че ни чакат с нетърпение и желание да хванат инструментите в ръка и да действат.
Миналия път раздадохме сертификати за майсторство, а сега те бяха успешно защитени.
Радостно е, че все повече хора започват да дават идеи и да живеят с мисълта за градината, която изграждаме. Интерактивната схема, която направихме заедно в началото, многократно се промени с участието на всички.
Благодарни сме за помощта на Михаил, Снежа, Ради и Вили - семейство доброволци от Варна, които дойдоха специално да ни помогнат и свършиха огромно количество работа.