Вие сте тук

ВКЛЮЧВАЩА СОЦИАЛНА СРЕДА - учебно помагало


ISBN 978-619-90097-6-5 (e-book), ISBN 978-619-90097-7-2 (печатно)
Автори: Юлия Пъшкина, Галина Вълчева, Зорница Вълкова
Издател: САЛПСТ
Финансирано по Проект BG 05/1485 "УСТРЕМ-споделени възможности"
Изтеглете помагалото ТУК >>>
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
ПЪРВА глава - Човекът и включващата среда
Дом (Това, което ме доведе тук)
Включваща социална среда - разказ от първо лице

ВТОРА глава - Човекът в неговото развитие
Човекът до 21-годишна възраст
Човекът след 21 години. Собствената биографията - жизнен път и цели
Ритъмът и средата в развитието на човека

ТРЕТА глава - Човекът като индивидуалност
Дванадесетте сетива - същност и развитие
Четирите базисни сетива и как да ги подпомогнем
Ролята на изкуството в развитието на сетивата
Темпераментите - ключ към разбирането на потребностите
Значение на лечебно-педагогическите противоположности
Образът на човека - диагностика на потребностите

ЧЕТВЪРТА глава - Човекът и природата
Градина на сетивата - идеята и нейния смисъл
Планиране и изграждане на биоградината - из нашия опит по проект “УСТРЕМ - споделени възможности“
Взаимодействието между природата и човека в биоградината

ПЕТА глава: Човекът като част от цялото
Личностно развитие на работещите в социалните услуги.
Ролята на екипа във включващата среда

Обобщение

ПРИЛОЖЕНИЯ