Вие сте тук

Последна обучителна седмица

От 8 до 15 ноември 2015 г. за последен път бяхме заедно за обучение. Заключителната седмица мина бързо в учене, практика и много работа, особено в градината.
По време на срещите си с персонала взехме и обратна връзка от отминалите седмици. Уморителни, продължаващи през цялото лято (от май до ноември посетихме и работихме в КСУ - Дълбок дол 4 пъти за обучение, 2 пъти само за изграждане на градината и още няколко пъти за супервизия и участие в изложба), те бяха и пълноценни.
Темите, които засегнахме в обучението, са в основата на наръчника, който подготвяме в хартиен и електронен вариант. Всеки, който желае, ще може да се запознае безплатно с него и да си изгради цялостна гледна точка за включващата социална среда.
Връзката, която изградихме с децата и персонала, се основава на взаимно доверие, внимание и приемане.
Що се отнася до градинката, която завършихме при предишното си посещение през октомври, сега дойде времето да я насадим и зазимим. Отново ни помогнаха всички. Сега и най-малките знаят, че семенцата, луковичките и стръкчетата се нуждаят от зимния сън, за да се събудят силни напролет. Чрез приказките, които разказахме, обяснихме целия кръговрат в природата през годината, процесите, които се случват, и защо се случват.
Заслужава си да отбележим и Деня на споделените сръчности, който проведохме с помощта на пенсионерския клуб в с.Борима и танцовия ансамбъл. Старите занаяти - предене, плетене, показани от боримските баби, се сториха много интересни и интригуващи на децата. А народните танци - предизвикателство.