Вие сте тук

Фестивал на радостта

Всички заедно ще участваме във Фестивал на радостта в Екоселище Радост - Горско Косово.
Ще играем, ще се забавляваме, ще видим всички дейности, които се правят за
отглеждането и приготвянето на биохрана, грижата за кравите и конете,
приготвянето на хляба, изкуството като част от живота.
Място_Екоселище Радост-Горско Косово
Дата: 1 февруари 2016 г.