Вие сте тук

Троичният метод на обучение

По проект "УСТРЕМ-споделени възможности" използвахме т.нар. троичен метод на обучение. Той включва три равностойни части: теория, практика и изкуство.
Каква е ценността на този метод, използван широко по света във всички обучения по валдорфска и лечебна педагогика, по социална терапия и изкуства:
Човекът през целия си живот разполага с три сили, които търпят развитие: мислене, чувстване, воля. Всяка от тези сили се развива и осъществява преимуществено в една част от човека. Мисленето се случва в системата на главата, чувстването - в системата на гърдите, а волята - в системата на крайниците. Това, което се случва във всяка от тези три системи, се интегрира със случващото се в останалите две. Това обезпечава равномерното и адекватно използване и на трите сили.
Когато пристъпваме към нещо ново, колкото по-цялостно го възприемем и преживеем, толкова по-бързо ще го разберем и направим част от нас. Затова колкото по-пълноценно се включи всяка от тези три сили, толкова по-цялостно ще е потапянето на човек в новото.
Така теорията дава храна на мисленето.
Изкуството дава храна на чувстването.
Практиката дава храна на волята.
Едно нещо се възприема чрез трите системи, така че човек да може да създаде интегративен образ чрез наученото, преживяното и опитаното.
В учебното помагало ние засягаме всички теми, които сме представили по време на обучението по проекта. Разликата е, че те са синтезирана теория и нашия опит. Като читател на помагалото, е добре всяка тема от него да бъде обсъдена в група, да се приложи нещо в практиката от нея и да бъде преживяна чрез изкуството. Така например когато обсъждате темата за възрастовите периоди след 21 г., паралелно с теорията можете да организирате среща и съвместно разглеждане на собствените биографии. Спомняйки си за събитията от всеки преживян 7-годишен период, можем да нарисуваме всеки от тях - най-важната емоция, най-яркия образ, някакъв символ.
Говорейки за екипната работа, може да се направи опит за оценка на потребностите, разгледана в една от темите на помагалото, като резултатът от наблюдението и оценката може да бъде пренесен на лист чрез сух пастел или акварел.
Разбира се, тези процеси имат специфика и не е задължително и трите - теория-практика-изкуство- да се използват едновременно, а могат да се редуват. Дори е препоръчително изкуството да предхожда следващата теоретична работа. Когато процесът се преживее, а след това намери своите думи и теоретично обяснение, човек е по-отворен и по-бързо разбира взаимовръзките между нещата, които се разглеждат. Т.нар. овътрешностяване на нещата, правенето им близки и част от душата, се извършва благодарение на преживяването им чрез изкуството.
Разбира се, винаги трябва да имаме предвид конкретната група хора, които обучаваме. В проект "УСТРЕМ-споделени възможности" нашият екип реши да сложи акцент върху практиката. Това се наложи поради спецификата на ситуацията в Комплекса за социални услуги, поради нагласата на работещите там и не на последно място - поради заетостта им.
Автор: Зорница Вълкова