Вие сте тук

Заключителна пресконференция във Варна

На 29.02. 2016 г. в Зала „Медиатека“ на детски център „Мама и Аз“ във Варна се проведе заключителна пресконференция по проект „Устрем-споделени възможности“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП. Представители ан различни социални услуги във Варна, педагози и родители изслушаха нашето представяне за проекта. Постигането на включваща социална среда в Комплекса за социални услуги в с.Дълбок дол, Троянско бе основната цел на проекта. Чрез въвеждане на ритъм на ежедневието, работа с изкуство, обучение на персонала и изграждането на голяма биоградина, както нагласите на персонала и живеещите в комплекса бяха променени, така и цялостната среда за живот и работа.
Участниците споделиха своя опит в работата, наблюденията и трудностите си. Работата по групи беше много полезна в контекста на направените презентации. В нея успяха да се включат всички присъстващи. Всеки участник получи отпечатан брой на учебното помагало "Включваща социална среда", подготвено от експертите по проекта.