Вие сте тук

Покана за пресконференция

Уважаеми колеги,

Представителите на Сдружение „Равни възможности“ и неговите партньори: Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия /САЛПСТ/, Сдружение "Дете и пространство" и ръководството на Комплекса за социални услуги, с. Дълбок дол, Община Троян имат удоволствието да ви поканят на пресконференция, на която ще бъде представен проект:

“УСТРЕМ – споделени възможности (Устойчивост, Споделеност, Творчество, Ритъм, Емоция, Мога)”

Проектът се финансира по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. и е за срок от 10 месеца, на обща стойност 15 360 евро.
Целта на проекта е да даде възможност за социализиране на деца и младежи, включително и с увреждания, чрез принципите на Социалното фермерство, изразяващи се в грижа за хората и земята и живот в общност, в която всеки има своето значимо място. Чрез тях се създава цялостна организация на здравни, социални и образователни услуги в едно оптимално развитие на способностите и повишаване на качеството на живот на дадена уязвима група, така че тя да не е просто „потребител“, а пълноправен участник с разгърнати индивидуални способности. Ролята на персонала се променя от обгрижваща на съпровождаща всички процеси в общността

Пресконференцията ще се състои на 29 юни 2015 г. от 15.00 часа в сградата на общината, гр. Троян.

В нея ще участват:
Юлия Пъшкина, управител на Сдружение „Равни възможности“ – бенефициент и мениджър на проект „УСТРЕМ - споделени възможности (Устойчивост, Споделеност, Творчество, Ритъм, Емоция, Мога);
Радостина Белчева - изпълнителен директор на Сдружение „Дете и пространство“;
д-р Любомир Жупунов - Председател на Управителния съвет на Сдружение „Дете и пространство“;
Менекше Ахмедова - Ръководител развите на социални услуги и управление на финанси;
Дима Спасов – Управител на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/;
Зорница Вълкова - председател на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия /САЛПСТ/, координатор обучения и експерт лечебна педагогика и включваща среда
Галина Вълчева - експерт биоземеделие