Вие сте тук

Първа пресконференция

Интерактивен и иновативен подход за решаване на основни проблеми за социалната интеграция на деца и младежи, отглеждани, възпитавани и обучавани в специализирани институции чрез създаване на включваща социална среда беше представен на 29 юни 2015 година на пресконференция в община Троян.
На нея присъстваха представители на Сдружение „Равни възможности” - Юлия Пъшкина, ръководител по проекта и Галина Вълчева - експерт пермакултура по проекта; на Сдружение за антропософска лечебна педагогика и социална терапия - Зорница Вълкова, координатор обучения и експерт лечебна педагогика и включваща среда по проекта и на Сдружение „Дете и пространство” - д-р Любомир Жупунов, председател на Управителния съвет на сдружението и
Радостина Белчева, координатор наблюдение и контрол по проекта. Присъстваха още Менекше Ахмедова, екперт логистика и организация по проекта; доброволци, различни социални и общински организации.
Целта на пресконференцията бе да запознаем общността с целите, задачите и очакваните резултати по проекта.
Мотото на проекта е „Устойчивост, Споделеност, Творчество, Ритъм, Емоция, Мога (УСТРЕМ) – споделени възможности“ и целта му е да даде ново решение за социализацията на деца/младежи, включително с увреждания в обществото, като активни личности. Изграждането на устойчива включваща социална среда съдържа в себе си принципите на социалното фермерство, изразяващи се в грижа за хората и земята и живот в общност, в която всеки има своето значимо място.